BOMILÍGE

Counseling /Gesprekstherapie


Counseling / Gesprekstherapie is een vorm van (emotionele) hulpverlening en heeft als doel mensen te begeleiden zichzelf te vinden


Veel mensen ervaren emotionele periodes in hun leven waarin ze moeilijke gebeurtenissen en daarmee verbonden gevoelens ervaren die eindeloos en onoplosbaar lijken.

Soms beseft men dat deze ervaringen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden zoals:
- ziekte
- depressie
- relatieproblemen
- verlies van een geliefde

In andere gevallen heeft men echter geen idee waardoor men zich zo voelt.
Het enige wat men weet is dat het leven onprettig of moeilijk is geworden of zelfs onverdraaglijk lijkt.

meditatie3

Counseling/Gesprekstherapie kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en eventueel belangrijke veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.

Counseling/Gesprekstherapie biedt mensen de mogelijkheid om op verschillende manieren naar hun leven te kijken en te onderzoeken of er effectievere manieren te vinden zijn om met dingen om te gaan.
Mensen hebben soms de behoefte hun hart te luchten.

De drempel naar een huisarts, psycholoog of psychotherapeut is vaak erg hoog.
Counseling/Gesprekstherapie is een laagdrempelige praktische vorm van (emotionele) hulpverlening die deze leemte vult.

Enkele voorbeelden waarbij Counseling/Gesprekstherapie kan worden toegepast:
- stress
- relatieproblematiek
- rouw- en verliesverwerking
- co-dependency
- gezinstherapie
- depressie


Stress

Wat is stress? Wanneer heb je eigenlijk last van stress? Wanneer heb je er zoveel last van dat het tijd wordt om er iets aan te doen? Vragen die we ons zelf allemaal wel eens stellen.

Enkele stressverschijnselen:stress
- moeheid
- lichamelijke klachten
- depri gevoelens/somberheid
- gedemotiveerd
- snel geïrriteerd zijn
- cynisme
- het gevoel de wereld en het leven niet meer aan te kunnen
- passiviteit
- minder productief bezig zijn
- groeiend ziekteverzuim

Wanneer je langere tijd last hebt van dergelijke symptomen, groeit de kans op een 'burn-out'. Belangrijk is dit te voorkomen.


Relatieproblematiek

Je hoeft geen slechte relatie te hebben om hulp in te schakelen.
Het kan zijn dat in een relatie telkens tegen dezelfde problemen aangelopen wordt, waardoor spanningen ontstaan. Die spanningen leveren natuurlijk extra hindernissen op in de omgang.
Je staat niet meer onbevangen en open voor een bepaald probleem.

Meningsverschillen, irritaties en ruzies hoeven op zichzelf geen aanwijzingen te zijn dat de liefdevolle gevoelens voorbij zijn.relatie
Conflicten als deze ontstaan vaak wanneer je elkaar beter leert kennen. Meestal belanden partners dan in pogingen om elkaar te willen veranderen.
Dit leidt echter veelal tot teleurstellingen en frustratie.

Wederzijds respect is een toverbegrip in deze, het gaat erom oplossingen te vinden, waarbij je het feit dat je van elkaar verschilt, respecteert.

Mensen zoeken begeleiding in hun relatie, vanwege:
- een langzaam 'uitdovende' relatie
- escalerende ruzies
- irritaties
- vaak teleurgesteld zijn in de partner
- soms is er sprake van persoonlijke problematiek bij één van de partners (angst/verslaving/ziekte)


Rouw- en verliesverwerking

rouw

Rouw ontstaat als reactie op verlies.

Verlies van:
- iemand die een grote betekenis had in je leven
- iets dat zeer belangrijk was voor de kwaliteit van je bestaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  het werk waaraan je verknocht was of een zeker bestaansniveau etc.

Rouwenden staan voor het werkelijk letterlijk afscheid nemen: wat neerkomt op 'jezelf afscheiden' van iemand waarvan je gehouden hebt.
Rouwenden moeten hun leven opnieuw afstemmen, de geliefde persoon, het werk, een geliefde situatie, is immers voorgoed weg.
Rouwen is daarom eigenlijk een proces van aanpassen. Hoe lang een rouwproces duurt en wanneer het rouwen begint, is voor iedereen verschillend.

De volgende ontwikkelingen vormen een belangrijk bestanddeel van de begeleiding:
- harmonie
- levensdoelen
- omgeving
- zelfrespect en eigenwaarde
- geloof in eigen mogelijkheden
- creativiteit
- zelfexpressie


Co-dependency

Co-dependent is een term die gebruikt wordt voor elke persoon die binnen een disfunctionele gezinseenheid is grootgebracht en die emotioneel afhankelijk is van een externe bron om zijn gevoel van eigenwaarde te vergroten. Deze persoon is constant gericht op externe prikkels teneinde de eigen pijn niet te hoeven voelen.codependency1

Een co-dependent relatie betekent ofwel een relatie tussen twee personen die co-dependent zijn, of een relatie waarin een co-dependent betrokken is bij een persoon wiens gedrag uit de hand gelopen is, zoals een alcoholist of iemand met een dwangmatige verslavingsstoornis.

Mensen die co-dependent zijn, zijn afhankelijk van anderen voor hun gevoel van eigenwaarde, zoals:
- de vrouw die haar man niet uit het oog verliest omdat ze bang is dat hij een verhouding heeft
- de overdreven loyale werknemer die zich laat gebruiken en uitbuiten
- de onvermoeibare secretaresse die vaak niet betaalde overuren maakt, omdat ze vindt dat de
  dankbaarheid van haar werkgever het allemaal de moeite waard maakt
- ouders die hun kinderen niet kunnen loslaten en niet toestaan op te groeien

Co-dependents zijn vaak dwangmatige workaholics, drinkers of hobbyisten, of ze zijn overdreven prestatiegericht.

Begeleiding bestaat uit het afleren van oude gewoontes en zich bewust laten worden van enkele nieuwe manieren:
- flexibiliteit
- expressie
- acceptatie
- intimiteit

Voornaamste doel is het versterken van:
- gevoel van eigenwaarde
- zelfrespect
- onafhankelijkheid


Gezinstherapie

Een disfunctioneel gezin wordt gedefinieerd als een gezin dat consequent niet in staat is een veilige en koesterende omgeving te creëren.
Disfunctioneren komt voort uit de wanhopige pogingen van het gezin om met het verstorende gedrag van een gezinslid (of gezinsleden) om te gaan.

Enkele voorbeelden van ongecontroleerd gedrag dat disfunctionele gezinnengezin
voortbrengt zijn:
- drugs-, werk-, gokverslaving
- geestelijke-, eetstoornissen
- seksueel-, emotioneel misbruik
- lichamelijke mishandeling

Wanneer een gezinslid ongecontroleerd gedrag vertoont en de rest van het gezin daar niet op een gezonde manier mee kan omgaan, zal het gezin disfunctioneel worden.

Begeleiding bestaat uit het afleren van de vier regels van disfunctioneren en het aanleren van nieuwe manieren om intimiteit te bevorderen en te versterken.

Deze regels zijn:
- rigiditeit     -> flexibiliteit
- zwijgen      -> expressie
- ontkenning -> acceptatie
- isolement   -> intimiteit


Depressie

Wat is depressie? Depressie is een stemmingsstoornis. Mensen die aan depressie lijden, vinden vaak weinig verlichting, terwijl degenen die ervan herstellen, vervelende periodes van terugval meemaken.
Over het algemeen gaan depressieve mensen, niet naar hun dokter of therapeut. Ze zeggen gewoon dat ze 'depressief' zijn.

Veel voorkomende fysieke symptomen van depressie zijn:depressie
- hoofd-, rugpijn
- pijn op de borst, hartkloppingen, vage pijnen
- indigestie
- gewichtsverlies of -toename
- duizeligheid
- verstoorde seksuele functie

Voor mensen die depressief worden is één van de grootste obstakels die zij moeten overwinnen dat zij - door apathie, verlies van hoop, pure ellende, schuldgevoel, zelfverwijt en het feit dat ze anderen niet willen lastig vallen met een hopeloze situatie - vaak niet geloven dat het zin heeft om hulp te zoeken.

Bij lichte vormen van depressiviteit, wanneer de stemmingswisselingen de persoon in kwestie niet volledig incapabel maken en hij nog in staat is:
- persoonlijke relaties en vriendschappen te onderhouden
- door te gaan met werken
- een zekere mate van plezier in het leven te hebben
kan begeleiding bestaan uit een aantal sessies om het zelfvertrouwen te herstellen en nieuwe energie te geven.
In deze situatie kan alleen al de beschikbaarheid van deze begeleiding buitengewoon heilzaam zijn.counseling3
© 2006-2008 www.mijn-eigen-website.nl